رفتن به محتوای اصلی
x

شهریورماه 1401

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات از شرکت ثریا سازان سپاهان برای مرکز شبانه روزی دستگرد

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت ثریا سازان سپاهان برای مرکز شبانه روزی دستگرد

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز

- اطلاعیه جذب نیروی رشته فناوری اطلاعات از شرکت آرکا  سلامت سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان فلاورجان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از شرکت گلبهار زاینده رود برای مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات از شرکت ثریا سازان سپاهان برای واحدهای تحت پوشش دانشگاه

-اطلاعیه جذب نیرو از سوی معاونت درمان دانشگاه برای بکارگیری در کلینیک های ویژه تحت پوشش دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی کمک پرستاری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی 

-اطلاعیه جذب نیروی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) 

-اطلاعیه حراست دانشگاه : برگزاری آزمون آزمایشی

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بيمارستان حضرت زهرا(س) زینبیه 

- اطلاعیه آزمون ثبت نام کنندگان داوطلبین حفاظت فیزیکی (انتظامات) دانشگاه

- اطلاعه جذب رشته شغلی پرستاری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای شبکه شرق(کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه)

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه های بهداشت و درمان سمیرم و شهرضا

مردادماه 1401

- اطلاعیه جذب نیروی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای  بیمارستان امیرالمونین شهرضا

- اطلاعیه جذب نیروی کمک پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای  بیمارستان امیرالمونین شهرضا

- اطلاعیه جذب نیروی فناوری اطلاعات سلامت(HIT) از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیروی کمک پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرتوشناسی(رادیولوژی) از شرکت ثریا سازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس مدارک پزشکی از شرکت ثریا سازان سپاهان برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس هوشبری از شرکت ثریا سازان سپاهان برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت ثریا سازان سپاهان برای بیمارستان فاطمیه بادرود

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت ثریا سازان سپاهان برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

 اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز بهداشت شماره یک استان

- اطلاعیه جذب خدمه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شرق

- اطلاعیه جذب رشته شغلی پرستاری برای مرکز شرق اصفهان 

-اطلاعیه جذب رشته شغلی فناوری اطلاعات برای مرکز شرق اصفهان

- اطلاعیه جذب کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریا سازان سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه

- اطلاعیه جذب کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- اطلاعیه جذب کارشناس فناوری اطلاعات و کتابداری پزشکی از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- اطلاعیه جذب نیروی پزشک عمومی برای مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی دستجا

- اطلاعیه جذب نیروی رشته شغلی علوم آزمایشگاهی از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان نایین

- اطلاعیه جذب نیروی رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت(HIT) از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- اطلاعیه جذب نیروی انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت آریا خطوط سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت ثریاسازان سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت یکتا محبوب سلامت برای واحدهای تحت پوشش دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای واحدهای تابعه دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیروی متصدی خدمات عمومی(دارویار) از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

 

تیرماه 1401

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس روانشناس برای مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو در رشته شغلی دارویار برای داروخانه های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس روانشناسی بالینی برای مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه برای مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه برای مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان سمیرم

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه برای مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس هوشبری برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

-اطلاعیه جذب نیرو برای معاونت غذا و دارو

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان چادگان

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان گلپایگان

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان بویین و میاندشت

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان مبارکه

 

خردادماه 1401

- اصلاحیه اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان نایین

- اطلاعیه جذب کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان نایین

- اطلاعیه جذب نیرو خدمات برای مرکز بهداشت شماره 2

- اطلاعیه جذب نیرو خدمات برای مرکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2

- اطلاعیه جذب نیرو خدمات برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای منطقه مهردشت نجف آباد

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

-اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون

- اطلاعیه جذب نیروی کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- اطلاعیه جذب نیروی کتابدار پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

- اطلاعیه جذب نیروی منشی برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای مرکز فارابی

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای شبکه شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای مرکز الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو برای مرکز کودکان امام حسین(ع)

-اطلاعیه جذی نیرو برای شبکه های بهداشت و درمان شهرضا و دهاقان  

- اطلاعیه جذب نیرو برای بیمارستان فاطیمه بادرود(س)

- اطلاعیه جذب نیرو برای بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان و مرکز فوریت های پزشکی زواره

- اطلاعیه جذب نیرو برای شبکه اردستان

- آگهی جذب كارشناس پرتو درماني برای مرکز سیدالشهدا(ع)

- فراخوان جذب نیروی خدمات برای مرکز كودكان امام حسين(ع)

- فراخوان جذب کارشناس پرستاری برای مرکز كودكان امام حسين (ع)

- اطلاعیه جذب نیرو برای مرکز سیدالشهدا(ع)