رفتن به محتوای اصلی
x
عنوان تعداد بازدیدها
1-آیا بابت انصراف از تحصیل باید هزینه ایی پرداخت نمود؟ 869
2-آیا برای شرکت در کنکور مجدد باید ادامه تحصیل انصراف داد؟ 513
3-چه زمانی میتوانند جهت دریافت گواهی موقت اقدام نمایند؟ 277
4-فرآیند اعلام فارغ التحصیلی چه مدت به طول می انجامد؟ 257
5-چه زمانی میتوانند جهت دریافت فرم نظام وظیفه مراجعه نمایند؟ 120
6-چه زمانی میتوانند جهت دریافت شماره نظام به سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایند؟ 169
7-چگونه میتوانم از تاریخ ثبت نام اطلاع پیدا کنم؟ 551
8-چگونه به سامانه ثبت نام الکترونیکی دسترسی پیدا کنم؟ 442
10-اطلاع رسانی از زمان ثبت نام نقل و انتقالات چگونه است؟ 256
11-آیا برای ارائه درخواست مراجعه حضوری لازم است؟ 187
12-چگونه مراحل کار را پیگیری کنم؟ 165
13-درخواست انتقال از ترم اول امکان پذیر است؟ 313
14- چگونه می توانم درخواست آموزشی ثبت کنم؟ 106
15- نحوه پیگیری یک درخواست چگونه است؟ 148
16- چگونه می توانم بفهمم ب درخواستی که در سامانه ثبت کرده ام رسیدگی شده است؟ 126
17- نحوه برقراری ارتباط جهت پیگیری درخواست چگونه است؟ 171
18- چگونه می توانم متوجه شوم که درخواستم تکمیل شده است؟ 174