رفتن به محتوای اصلی
x
عنوان تعداد بازدیدها
1-آیا بابت انصراف از تحصیل باید هزینه ایی پرداخت نمود؟ 723
2-آیا برای شرکت در کنکور مجدد باید ادامه تحصیل انصراف داد؟ 453
3-چه زمانی میتوانند جهت دریافت گواهی موقت اقدام نمایند؟ 225
4-فرآیند اعلام فارغ التحصیلی چه مدت به طول می انجامد؟ 218
5-چه زمانی میتوانند جهت دریافت فرم نظام وظیفه مراجعه نمایند؟ 103
6-چه زمانی میتوانند جهت دریافت شماره نظام به سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایند؟ 131
7-چگونه میتوانم از تاریخ ثبت نام اطلاع پیدا کنم؟ 521
8-چگونه به سامانه ثبت نام الکترونیکی دسترسی پیدا کنم؟ 404
10-اطلاع رسانی از زمان ثبت نام نقل و انتقالات چگونه است؟ 218
11-آیا برای ارائه درخواست مراجعه حضوری لازم است؟ 161
12-چگونه مراحل کار را پیگیری کنم؟ 140
13-درخواست انتقال از ترم اول امکان پذیر است؟ 274
14- چگونه می توانم درخواست آموزشی ثبت کنم؟ 88
15- نحوه پیگیری یک درخواست چگونه است؟ 120
16- چگونه می توانم بفهمم ب درخواستی که در سامانه ثبت کرده ام رسیدگی شده است؟ 107
17- نحوه برقراری ارتباط جهت پیگیری درخواست چگونه است؟ 141
18- چگونه می توانم متوجه شوم که درخواستم تکمیل شده است؟ 140