رفتن به محتوای اصلی
x

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از تسهیلات قانون جوانی جمعیت برای دانشجویان سخن گفت

طرح بزرگ ساخت 500 واحد خوابگاه متاهلین در جهت حمایت از دانشجویان متاهل، تخصیص حداقل 600 میلیون ریال بابت ودیعه مسکن به هر دانشجوی مزدوج و اختصاص سالن دانشجویی بنام" خلیج فارس"  به صورت رایگان برای جشن های ازدواج دانشجویی از جمله اقدامات معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت می باشد.

دکتر مجتبی کرباسی معاون دانشجویی فرهنگی وعضو قرار گاه جوانی جمعیت دانشگاه طی گفتگویی در خصوص تسهیلات قانون جوانی جمعیت برای دانشجویان گفت: از جمعیت 10 هزار نفری دانشجو تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیش از 1700 دانشجو متاهل هستند که از سال گذشته تخصیص حداقل 60 میلیون تومان بابت ودیعه مسکن به هر دانشجوی مزدوج اختصاص یافت، همچنین در همین راستا، طرح بزرگ ساخت 500 واحد خوابگاه متاهلین را در جهت حمایت از دانشجویان متاهل آغاز کردیم.

دکتر کرباسی در خصوص برگزاری جشن ازدواج و ترویج ازدواج های آسان در دانشگاه گفت: یکی از سالن های دانشجویی بنام" خلیج فارس" را به صورت رایگان برای جشن های ازدواج دانشجویی اختصاص داده ایم تا از هر فرصتی برای اهمیت دادن به دانشجویان مزدوج استفاده نماییم.

وی  با بیان اینکه آمارهای علمی میزان استحکام ازدواجهای دانشجویی را نسبت به ازدواج های غیر دانشجویی بیش از 70 درصد استوار تر نشان می دهد، گفت: با برطرف کردن کمی از دغدغه های جوانان به ویژه دانشجویان، می توان ازدواج های دانشجویی و فرزندآوری را در بین آنها افزایش داد و اگر همه دانشگاه ها به نسبت خودشان بر این موضوع ملی مشارکت کنند، می توانیم طعم شیرین این مقطع حساس از زندگی جوانان را به کام آنان بچشانیم.

معاون  دانشجویی فرهنگی دانشگاه خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مهم برای هر جامعه و پارامترهای قابل توجه در توسعه هر کشور، سرمایه های آن است، سرمایه به معنای ابعاد مادی نیست بلکه مهمترین سرمایه هر جامعه، نیروی انسانی ست که حرف اول را در توسعه و پیشرفت جامعه به خود اختصاص می دهد.

وی گفت: جامعه ای با نشاط است که نسبت تعداد کودکان، میانسالان و سالخوردگان با هم در تعادل باشد و جامعه ای که نسبت سالخوردگان آن به نسبت افراد جوان، میانسالان و کودک بیشتر و بیشتر شود این یک زنگ خطر جدی است . خطری که جامعه را به تدریج به سمت دغدغه های جدی آسیب های جبران ناپذیر و نابودی به پیش می برد .

دکتر کرباسی اظهار نمود: اگر چاره ای برای جوانی جمعیت اندیشیده نشود با جامعه ای از سالخوردگان با حجم زیادی از نیازها، مسائل و مشکلات مواجه خواهیم شد که نیروی جوان و کارآمد مورد نیاز را ندارند و این نیازها بی پاسخ خواهد ماند برای مثال ما در عرصه سلامت به گونه ای در حال حرکت هستیم که در سالهای آتی تعداد تخت های بیمارستانی که باید به عموم اقشار جامعه اختصاص یابد فقط و فقط  به سالخوردگان اختصاص داده می‌شود و از نظر نیروی کار در محیط های اداری، اجتماعی، اقتصادی هم، وضع به این گونه خواهد بود.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)