رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز جذب، امور اعضای هیات علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان جهت فراهم کردن شرایط لازم جهت جذب افراد نخبه و دارای صلاحیت، شیوه نامه طرح جهت و فلوچارت نحوه جذب را به شرح فایل زیر انتشار نمود.

فایل شیوه نامه

فرآیند ثبت نام