رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی_کتاب | مطلع عشق

معرفی_کتاب | مطلع عشق

آقا وکیل عقد از سوی عروس خانم‌ها هستند و جناب آقای محمدی گلپایگانی از دامادها وکالت خواهند گرفت. عروسها از این موهبت الهی احساس کرامت و سرافرازی می کنند و زیر چشم به دامادها فخر می فروشند.

دامادها اندکی دلخور میشوند ولی بعد با توجه به اینکه اصل قضیه همان «انکحت» است که «آقا» میگوید، خودشان را آرام می کنند. به هر حال معلوم می شود از همین اول باید هوای خانم را داشت! همه چیز مهیاست..