رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مسئولان و استادان دانشکده پرستاری

به مناسبت گرامی داشت نقش و ارزش والای آموزش، سه شنبه اول خردادماه نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه با مسئولان واساتید دانشکده پرستاری و مامایی درسالن اندیشه برگزار گردید.
دراین نشست که با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیرمرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه، مسئولین وجمعی از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد، رئیس دانشکده ضمن خوشامدگویی به حضار به بیان نقطه نظرات و نکات مهم آموزشی برای مدیران گروه پرداخت. 
دراین جلسه صمیمی مدیران مختلف گروه های آموزشی دانشکده به بیان مشکلات گروهها و نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد مسائل مهم گروه آموزشی پرداختند .
سپس در ادامه این جلسه دکترمعصومی معاون آموزش دانشگاه ضمن برشمردن نکات مهم آموزشی، به راهکارهای مختلف گروههای آموزشی اشاره نمودند.