رفتن به محتوای اصلی
x

بمناسبت روز جهانی ماما، برپایی کارناوال سلامت بانوان در سطح شهر اصفهان

هرساله همزمان با 5 می و 15 اردیبهشت ماه "روز جهانی ماما"، کارناوال سلامت مادران بمنظور ارایه خدمات مشاوره و سلامتی در نقاط مختلف شهر اصفهان برپا می گردد.

امسال نیز این کارناوال 19 اردیبهشت ماه در7 منطقه اصفهان (میادین جهموری، قدس، بزرگمهر، سی و سه پل، پل خواجو، زینبیه و قائمیه) برپا گردیده و با مشارکت ماماهای مرکز بهداشت استان، ماماهای شاغل در بیمارستان های اصفهان، دفاتر خصوص مامایی، اعضای هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری مامایی و جمعی از دانشجویان مامایی، خدمات مشاوره های رایگان به خانواده ها ارایه می گردد.

شایان ذکر است دکتر والیانی رییس جمعیت مامایی استان اصفهان هدف از برگزاری این کارناوال ها را معرفی ماماها و دانشجویان مامایی و خدمات سلامتی به آحاد جامعه و همچنین قرارگیری ماماها در میان مردم و آشناشدن آنها با درد و رنج مردم عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: دو ایستگاه سلامت نیز 17 اردیبهشت ماه در مناطق حساس و محروم اصفهان (حصه و دارک زینبیه) مستقر گردید و توسط ماماها و اعضای هیات علمی مامایی، معاینات بالینی و دارو درمانی نیز برای بانوان مراجعه کننده انجام گرفت.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)