رفتن به محتوای اصلی
x

پیام رییس دانشکده دندانپزشکی به مناسبت فرا رسیدن انتخابات هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

رئیس دانشکده دندانپزشکی باصدورپیامی به مناسبت فرا رسیدن انتخابات هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران  ازهمکاران درخواست کرد درآن شرکت فعال داشته باشند .

درمتن پیام دکترسیدمحمدرضوی آمده است:

 همکاران گرامی

ضمن عرض تبریک بمناسبت عیدسعیدفطر، روز جشن یک ماه روزه داری و روز پاداش بندگی وتقدیم شادباش و تکریم به حضور اساتید و همکاران دندانپزشک سطح شهر : لازم می دانم بر اهمیت فراوان و موقعیت حساس انتخابات در پیش روی هیئت مدیره انجمن دندانپزشگی ایران ،تاکید نمایم .

انجمن مادر یا همان انجمن دندانپزشکی ایران و اداره کنندگان آن ، همواره اهرم نیرومندی در پیشبرد اهداف اجزاء و اعضاء جامعه دندانپزشکان کشور و تخصص های تابعه آن بوده اند و همین امر بر حساسیت مضاعف این امر که چه افرادی آن را مدیریت می نمایند، می افزاید.

بدینوسیله ؛ جداً از همکاران و دستیاران گرامی درخواست می نمایم بطور فعال در انتخابات هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شرکت فرموده و میزان تعهد و دلبستگی خود به اهداف و سرنوشت رشته مادری ما یعنی دندانپزشکی و جایگاه آن در کشور را بمنصه ظهور برسانند.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)