رفتن به محتوای اصلی
x

با توجه به ثبت میزان پیشرفت فعالیت­ حوزه­ های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه پایش برنامه عملیاتی (HOP)، دانشگاه موفق گردید رتبه اول را بین کلیه دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور کسب نماید.

 شایان ذکر است بر اساس نتایج ارزیابی انطباق صورت گرفته در حوزه­ های تخصصی وزارت متبوع، میزان تحقق برنامه ­های 9 ماهه سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 90/34 درصد بوده که به مقام اول در این ارزشیابی دست یافت.

فایل گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی 9 ماهه سال 1402