رفتن به محتوای اصلی
x

همایش دو روزه تازه های ایمپلنت در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

26 و27 بهمن ماه سال جاری، همایش علمی تازه های ایمپلنت با حضور500 نفراز متخصصان ودندانپزشکان از سراسراستان درسالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

در این همایش که به منظور ارتقای سطح دانش متخصصان ودندانپزشکان برگزار شد، جدید ترین مباحث، تکنیک های علمی و تازه ترین روش‌های ایمپلنت های دندانپزشکی ارائه گردید.

دکتر رضوی رئیس دانشکده دندانپزشکی طی سخنانی اظهار نمود: در حال حاضر ایمپلنت یک درمان مطلوب و بهترین درمان برای جایگزینی دندانهای از دست رفته است و در سال جاری با هدف برگزاری همایش بازآموزی همکاران دندانپزشک، تصمیم بر برپایی این همایش گرفته و در 26و27بهمن ماه عملیات اجرائی آن آغاز و همایش برگزار شد.

شایان ذکر است در این همایش که دکتر رکن، دکتر معیر و دکتر مقدس از اساتید استان تهران به عنوان سخنران حضور داشتند، دو برنامه جراحی زنده با موضوع کاشت دیجیتال ایمپلنت به همراه پروتز برگزارگردید.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)