رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی کتاب راز رزق/جوانی جمعیت


🔹عوامل افزایش و کاهش روزی
رفع نگرانی های فرزند آوری و بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی ما سرازیر می کند. بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی‌مان سرازیر می‌کند.
زندگی بسیاری از ما پر است از نگرانی. نگرانی از آیندهٔ شغلی، نگرانی از وضعیت بد اقتصادی، نگرانی از نرسیدن‌ها و شکست‌ها، نگرانی از تلاش‌های بی‌ثمر و صدها نگرانی دیگر. بله، نگرانی در تار و پود زندگی ما ریشه دوانده است. این نگرانی‌هاست که موجب شده خانواده‌های ما کم‌جمعیت شوند و به یکی‌دو فرزند بسنده کنند! چطور می‌خواهیم این نگرانی‌ها را برطرف کنیم؟ آشنایی با قواعد رزق و روزی که قرآن و ‌روایات بیان می‌کنند، بسیاری از این نگرانی‌ها را از بین خواهد برد. در این کتاب که 10منبر برای مناسبت ماه مبارک رمضان است تلاش شده است تا با بیان قواعد رزق و روزی پای روزی‌ها را به زندگی‌‌مان باز کنیم.
رضا رضای‌رحمتی؛ ویراستار مریم رمضانی ؛ با حمایت و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی. انتشارات: ویراستاران.
#جمعیت

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)