رفتن به محتوای اصلی
x

روزشمار هفته ملی مبارزه با سرطان

هفته ملی مبارزه با سرطان  ۷ لغایت ۱۵ بهمن۱۴۰۲، با شعار؛ "من مسئولم، برای پیشگیری از سرطان خودم، خانواده ام و جامعه ام" برگزار می گردد.

روز شمار این هفته به شرح زیر می باشد:

🔵 سرطان و باورهای نادرست

🔵 پیشگیری از سرطان و سبک زندگی سالم

🔵 مسئولیت اجتماعی و کنترل سرطان

🔵 پیشگیری ازسرطان،محیط کار سالم و ایمن

🔵 رسانه ها و نقش آن ها در پیشگیری از سرطان

🔵مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

🔵تشخیص زود هنگام سرطان