رفتن به محتوای اصلی
x

شعار و روز شمار هفته هوای پاک اعلام شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این که شعار روز هوای پاک از طرف سازمان حفاظت محیط زیست «هوای پاک، مسئول پاسخگو، شهروند مسئول» نامگذاری شده است، تاکید کرد: در راستای شعار مذکور و به منظور بالا بردن آگاهی افراد جامعه پیرامون اثرات آلودگی هوا، اطلاع رسانی و ارائه توصیه های بهداشتی در مواجه با شرایط ناسالم آلودگی هوا و با هدف جلب مشارکت عموم مردم ضروری است.

دکتر حسین فرشیدی روز شمار هفته هوای پاک را به شرح زیر اعلام کرد:
سه شنبه 26 دی (هوای پاک، حقوق عامه)
چهارشنبه 27 دی (هوای پاک، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی)
پنج شنبه 28 دی ( هوای پاک، توسعه انرژی های تجدیدپذیر )
جمعه 29 دی (هوای پاک، آموزش و مشارکت عمومی )
شنبه 30 دی (هوای پاک، خودروهای فرسوده )
یک شنبه یکم بهمن ( هوای پاک، کیفیت سوخت )
دوشنبه 2 بهمن ( هوای پاک، سلامت )

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)