رفتن به محتوای اصلی
x

اعلام فهرست فرآورده های عسل غیر مجاز

معاونت بهداشتی دانشگاه، فهرست فرآورده های عسل غیر مجاز شامل فرآورده های فاقد مجوز بهداشتی، مجوز های ابطال شده یا فرآورده های توزیع شده در سطح عرضه با نام تجاری و یا شماره پروانه بهداشت ساخت جعلی را به شرح جدول زیر اعلام نمود:

فهرست فرآورده های عسل غیر مجاز