رفتن به محتوای اصلی
x

خدمات پوشش بیمه سلامت برای درمان ناباروری افزایش یافت

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان اعلام نمود: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، سازمان بیمه سلامت ایران خدمات پوشش بیمه ای درمان ناباروری را افزایش داد.

وی افزود: سقف تعهدات بسته خدمتی FET,IUI,ICSIوIVF در طرح جدید برای بیمه گزاران حذف گردید و آزمایش های تشخیصی و ژنتیک در سقط مکرر نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

محمدحسین صفاری تصریح کرد: برای بیماران سرطانی و حفظ قدرت تولید مثل در این بیماران، خدمات بافت تولید مثلی تخمک و اسپرم( برای زوجین مشمول این دستور العمل)، تحت پوشش بیمه سلامت قرارگرفته است.

همچنین تجویز و خدمت سونوگرافی توسط همکاران پزشک متخصص زنان و زایمان دوره دیده فلوشیپ ناباروری که در مرکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری مشغول به خدمت می باشد نیز ابلاغ گردیده است.

گفتنی است بیش از ۲۲۰۰ زوج نابارور از خدمات بیمه سلامت در فرآیند درمانی خود استفاده نموده است و در 9 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و صد میلیارد ریال هزینه درمان ناباروری از سوی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان پرداخت شده است.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)