رفتن به محتوای اصلی
x

تحصيل بیش از ۹۵۰دانشجو در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه گفت :درحال حاضر بیشتر از ۹۵۰ دانشجو در مقاطع مختلف در دانشکده دندانپزشکی اصفهان مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد 94 نفر دستیار رشته های مختلف تخصصی هستند. 
دکترسید محمدرضوی به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید با اشاره به اینکه درسال تحصیلی جاری ، 138نفردانشجوی جدید دردانشکده دندانپزشکی درمقطع دکترای عمومی پذیرش شده اند، افزود:  تعداد69نفر از این دانشجویان مردو54نفر زن هستند. همچنین 15نفر آنها از دانشجویان بین الملل هستند. 
وی اظهار کرد : تعداد 23 نفر دانشجوی کارشناسی پروتزهای دندانی و28 نفر دستیارتخصصی دندانپزشکی موفق به ورود به دانشکده دندانپزشکی شده اند.