رفتن به محتوای اصلی
x

اعزام تیمهای ورزشی کارکنان (بانوان) دانشگاه به سومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت

جوادیان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه از اعزام تیم های ورزشی کارکنان (بانوان) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سومین المپیاد فرهنگی و ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 25 آبان ماه 1402 به خزر آباد ساری خبر داد.

وی بیان داشت: این تیم های ورزشی شامل رشته های: دارت، شنا، داژبال، والیبال، شطرنج، تنیس روی میز و بدمینتون می باشند که به سومین المپیاد فرهنگی و ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه یافته اند.