رفتن به محتوای اصلی
x

حضور دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

 سه شنبه 2 آبان ماه، دکتر رضا یزدانی دبیر شورای آموزش دندان ‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همراهی مسئولین دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ، از قسمت های مختلف این دانشکده بازدید نمود.

همچنین طی نشستی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت طی سخنانی رسیدگی به مسائل و موضوعات مهم دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی را در اولویت کاری دانشکده بیان نمود  چراکه در افزایش انگیزه و ارتقای ارایه کیفیت خدمات به مراجعین نقش موثری دارد.

دکتر یزدانی تصریح کرد: ارتقاء سواد سلامت دهان و دندان، ارتقا و بهبود عملکرد کلینیک تخصصی دندانپزشکی، تربیت دستیار دندان‌پزشکی و ایجاد رشته های کارشناسی مرتبط با دندانپزشکی از جمله رشته کارشناسی پروتزهای دندانی، تثبیت نیروی انسانی دانشکده از طریق افزایش ظرفیت جذب دندان‌پزشکان متخصص در فراخوان‌های جذب و آزمون‌های استخدامی باید جز اولویت های اجرایی در دانشکده به منظور رشد و بالندگی هر چه بیشتر دانشکده قرار گیرد.

در ادامه دکتر رضوی رییس دانشکده گزارش جامعی از عملکرد دانشکده در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی درمانی و اقدامات صورت گرفته ارائه نمود .

شایان ذکر است در این نشست هر یک از اعضای هیات علمی، به بیان نظرات خود پیرامون مسائل مختلف آموزشی و درمانی پرداخته و دکتر یزدانی نیز در خصوص هر یک از موارد مطروحه راهکار و پیشنهاداتی را بیان نمود.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)