رفتن به محتوای اصلی
x

بر اساس آخرین گزارش «رتبه بندی جهانی تایمز»  سال 2024، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارتقای 200 رتبه در جمع 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

در سال 2024 تعداد 2673 دانشگاه در جهان در رتبه بندی جهانی موسسه تایمز  شرکت داده شد . از این میان 50 دانشگاه از بین دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و  23 دانشگاه از دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تحت ارزیابی قرار گرفتند، که از بین این 23 دانشگاه، تنها 4 دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سال گذشته ارتقای رتبه داشتند. 

شایان ذکر است  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین کل دانشگاههای کشور 10 رتبه و در بین دانشگاههای علوم پزشکی شرکت کننده 4 رتبه ارتقا یافته است . همچنین بیشترین مقدار افزایش نمره مربوط به شاخص کیفیت پژوهش و پس از آن مربوط به شاخص آموزش می باشد. 

نظام «رتبه بندی جهانی تایمز» یکی از نظام های رتبه بندی معروف جهانی و از نظام هایی است که دانشجویان بین المللی برای انتخاب دانشگاه به آن توجه می کنند. در این نظام نمره دانشگاهها بر مبنای 5 شاخص آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت تعیین می گردد.