رفتن به محتوای اصلی
x

بر اساس آخرین رتبه بندی دانشمندان جهانی که توسط دانشگاه استنفورد انجام شده است، 30 نفر از دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال گذشته در لیست 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار داشته‌اند.

 این رتبه‌بندی توسط محققین دانشگاه استنفورد و بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اسکوپوس طراحی شده است. در این روش علاوه بر تعداد مقالات و تعداد استنادات از شاخص‌های دیگری مانند hm-index که استنادات را بر مبنای تعداد نویسندگان محاسبه می‌کند وC-score  که شاخصی با تکیه بر مجموع شاخص ها از جمله مدت زمان اشتغال است، نیز استفاده می‌شود و به این ترتیب دانشمندان با در نظر گرفتن وزن داده شده بر اساس شاخص‌های مذکور، رتبه‌بندی می‌شوند.

لیست