رفتن به محتوای اصلی
x

بر اساس پایش عملکرد برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری به تفکیک کارگروه های کشوری و کلان مناطق آمایشی،‌ بالاترین امتیاز در میان 10 کلان منطقه آمایشی کشور به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اختصاص یافت .

به دنبال ابلاغ برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که ارزشیابی های دوره ای از عملکرد کلان مناطق آمایشی نیز در برنامه کارشان قرار گرفته، کلان منطقه 7 که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئول کارگروه اعتباربخشی در این منطقه می باشد، با کسب بالاترین امتیاز مقام اول را در بین ده کلان مناطق آمایشی کسب نمود.

-پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و استانداردهای آموزشی

همچنین دانشگاه بعنوان مسئول کارگروه "نظام اعتبار بخشی ملی و استانداردهای آموزشی " در کلان منطقه ۷، موفق گردید در بین ۱۰ کلان منطقه آمایشی کشور بالاترین امتیاز را کسب نماید.

گفتنی است انتخاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان مجری اعتباربخشی مؤسسه ای در سطح کشور از دیگر افتخارات دانشگاه در این عرصه می باشد.

لازم به ذکر است برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در قالب۱۰ کارگروه با مشارکت اساتیدی از 4 دانشگاه کلان منطقه، اجرا می گردد.