رفتن به محتوای اصلی
x

مراکز تحقیقات قلب وعروق و امنیت غذایی دانشگاه موفق به کسب رتبه سوم کشوری در بین مراکز تحقیقاتی کل کشور شدند، همچنین مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان دانشگاه نیز رتبه چهارم کشوری را کسب کرد.

شایان ذکر است مرکز تحقیقات قلب وعروق اصفهان در میان مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف بودجه مستقل و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و رشد و نمو کودکان دانشگاه در میان مراکز تحقیقات ارتقای سلامت فاقد ردیف بودجه مستقل با  یک تا 10 سال سابقه قرار گرفته اند.

این موفقیت را خدمت خانواده بزرگ دانشگاه به ویژه مسئولین و همکاران مراکز تحقیقاتی تبریک عرض می نماییم .