رفتن به محتوای اصلی
x

یکشنبه 25 اردیبهشت ماه، در همایش مدیران منابع انسانی و مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه های علوم پزشکی کشور که توسط وزارت متبوع در محل سالن همایش های هتل قلب شهید رجایی برگزار شد، از مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان یکی از ۵ دانشگاه برتر تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم که باحضور دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت، دکتر رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی و جمعی از مسئولین کشوری و دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد، سید مرتضی هاشمی سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر صفدریان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، به ارائه گزارش کاملی از تجربه برگزیده در خصوص نحوه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر پرداختند و همچنین از حمایت های بی دریغ رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، همکاری مدیر گزینش و تلاش های بی نظیر کارشناسان ستادی و شاغلین ادارات منابع انسانی قدردانی به عمل آمد.

در همایش مذکور ضمن ارائه هدفهای مد نظر دو مدیریت و سیاست های پیش رو، دکتر آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مباحث اکادمیک و به روز مدیریتی در خصوص ارتباط موثر دو حوزه تحول اداری و منابع انسانی را ارائه نمود، همچنین در ادامه از تجربیات ارزنده و همچنین ایده های برتر کشور تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر است در ادامه برنامه ۵ دانشگاه برتر در حوزه تحول اداری معرفی گردیدند که مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری اصفهان به عنوان یکی از ۵ دانشگاه برتر مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین در قسمت تقدیر از ایده های برتر، از بین طرح های ارائه شده (بالغ بر ۷۰ طرح) توسط دانشگاه ها، ۵ طرح به عنوان ایده های برتر معرفی گردید که طرح ارائه شده توسط گروه آموزش و توسعه کارکنان اصفهان با عنوان "تربیت مربی جهت توانمندسازی شاغلین واحد درآمد بیمارستان ها" به عنوان یکی از ۵ طرح و همچنین طرح برتر همایش معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.