رفتن به محتوای اصلی
x

پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری همزمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار خواهد شد.

این آزمون در مرکز آزمونهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار  و همچنین درب ورودی داوطلبان درب ( دانشکده دندانپزشکی ) می باشد.