رفتن به محتوای اصلی
x

تقاضای صدور مدارک دانش آموختگان

 

  • فیلم آموزش تصویری ورود به سامانه صدور غیرحضوری اصل مدارک تحصیلی
  • ساعت پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ هر روز به جز روزهای تعطیل 
  • تا زمان رفع مشکل حساب وزارت متبوع جهت تمبر دانشنامه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به شماره حساب ۲۱۳۸۳۱۰۲۶۶۰۰۰ بانک رفاه(حساب درآمد معاونت آموزشی) با کد شناسه ۷۱۰۸۳۱۰۲۶۶۰۰۰۰۴۳۰(شایان ذکر است کد شناسه حتما قید گردد)  واریز گردد.

 

- متقاضیان اخذ مدرک تحصیلی

 

- دانش آموختگان جدید

 

- فرم ها

    

  عضویت در انجمن دانش آموختگان