رفتن به محتوای اصلی
x

اداره دانش آموختگان

 

 

11

زهرا اکبرزاده

رئیس اداره دانش آموختگان

رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست اکترونیک:graduationoffice@edu.mui.ac.ir

 

ساعت پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ هر روز به جز روزهای تعطیل 

تلفن تماس

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی کارشناس

 

ردیف

37928053

رئیس اداره

خانم زهرا اکبرزاده

1

 

37928056

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پی اچ دی

آقای مرتضی ترابی

2

 

37928054

کارشناس رشته های دکتری عمومی پزشکی

آقای امیر دشتی

3

 

37928060

کارشناس رشته های دکتری تخصصی و فوق تخصصی

خانم زهرا سویزی

4

 

37928051

کارشناس صدور مجوزاخذ مدرک رشته های دکتری پزشکی عمومی

خانم فرزانه جانقربانی

 

5

37928071

کارشناس صدور دانشنامه – اعلام فراغت از تحصیل

خانم معصومه شفیعی

 

6

37928065

کارشناس صدور مجوزاخذ مدرک رشته های کارشناسی پیوسته

خانم زینب قائدی

 

7

37928052

کارشناس رشته های دندانپزشکی ، تخصصی دندانپزشکی و فلوشیپ

خانم مائده صمدی

 

8

37928096

کارشناس رشته داروسازی و امور بین الملل

خانم مرضیه نوروزی

 

9

37928066

کارشناس امور مکاتبات رشته های کارشناسی پیوسته

خانم خدیجه نعمتی

 

10

37928061

کارشناس رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

خانم راحله زارعت دوست

 

11

37928055

کارشناس امور فراغت از تحصیل رشته های کارشناسی پیوسته

خانم شهیده حسینی

 

12

 

کارشناس امور مکاتبات رشته های کارشناسی پیوسته

خانم پروانه طغیانی

 

13

 

وظایف و مسئولیتها:

 • بررسی و تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
 • صدور تائیدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور تائیدیه نظام پزشکی به امور آزمایشگاهی ،کانون وکلای دادگستری در کلیه مقاطع
 •  صدور تائیدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
 • صدور تائیدیه ضریب kدر کلیه رشته های تخصصی بالینی - دندانپزشکی - فوق تخصصی - Ph.D
 • صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
 •  صدور مکاتبه امور پروانه ها در کلیه رشته ها
 • مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
 • اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته ومقطع
 • مکاتبه جهت جذب اعضای هیات علمی
 • بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
 • اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
 • اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
 • صدور گواهینامه پایان دوره تخصصی فلوشیپ در کلیه رشته های تخصصی
 • صدور گواهی نمرات ارتقاء دانشگاه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی
 • تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
 • صدورمجوز تحویل مدرک پایان دوره درمقاطع کاردانی - کارشناسی و فلوشیپ - تکمیلی . BS
 • صدور دانشنامه المثنی
 • صدور ریز نمرات المثنی
 • صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS
 • صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی
 • صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
 • تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
 • تحویل ریز نمرات درکلیه رشته های تحصیلی
 • پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت امور خارجه
 • پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت متبوع
 • تائید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
 • تکمیل و تائید استعلامهای موسسات و سازمانهای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل ویا اشتغال به کار
 • کلیه مکاتبات عند الزوم