رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک به اعضای هیات علمی/ ارتقا رتبه علمی چهار نفر از اعضای هیات علمی

بر اساس اعلام دبیرهیات ممیزه دانشگاه،  چهار نفر از اعضای هیات علمی ارتقا یافتند.

اسامی ارتقا یافتگان  و مراتب علمی شان به شرح زیر می باشد:

-ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر مهدی کرمی  عضو هیات علمی گروه رادیولوژی  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

-ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر حسین صالحی  عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی

-ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر مریم حیدرپورعضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

-ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر مهران رضوانی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

شایان ذکر است ریاست دانشگاه  و اعضای هیات ممیزه، مراتب تبریک و تهنیت خویش را به محضر ارتقاء یافتگان جامعه دانشگاهی تقدیم نموده و برای ایشان در کلیه امور آموزشی، پژوهشی، درمانی و فرهنگی آرزوی موفقیت می نمایند.

1 2 3 4