رفتن به محتوای اصلی
x

موفقیت دانشگاه در رتبه بندی نظام برنامه ‌ریزی و میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، رتبه بندی دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی در نظام برنامه ‌ریزی و میزان تحقق برنامه عملیاتی را اعلام نمود.

بر همین اساس به گزارش وبدا، رتبه بندی دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی از نظر امتیاز نظام برنامه ‌ریزی و میزان تحقق برنامه عملیاتی به شرح زیر می باشد:

-از نظر میزان تحقق برنامه عملیاتی در ۵ گروه به ترتیب:


*گروه اول مراکز قطب کلان مناطق: تبریز، ایران و اصفهان


*گروه دوم دانشگاه‌ های مراکز استان‌ ها: همدان، خراسان شمالی و لرستان


*گروه سوم دانشگاه ‌های مستقر در سایر شهرستان ‌ها بغیر از مراکز استان: بم، تربت حیدریه و دزفول


*گروه چهارم دانشکده‌ های علوم پزشکی: خوی، مراغه و اسدآباد


*گروه پنجم موسسات و سایر سازمان ‌های تابعه: علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

شایان ذکر است رتبه‌ بندی دانشگاه ‌ها از نظر امتیاز نظام برنامه‌ریزی نیز به ترتیب (مازندران، شیراز ، همدان) می باشد.