رفتن به محتوای اصلی
x

همزمان با سراسر کشور : افتتاح 46 پروژه عمرانی دانشگاه در قالب پویش یادگار ابراهیم

شنبه 2 تیرماه، همزمان با انجام بزرگ ترین مراسم افتتاح در تاریخ نظام سلامت کشور و آیین بهره برداری از 678 پروژه سلامت، "پروژه های بهداشتی، درمانی، آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" نیز بصورت مجازی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در آیین بهره برداری از 678 پروژه سلامت که در قالب پویش یادگار ابراهیم با حضور سرپرست ریاست جمهوری، رییس دفتر رییس جمهور و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت به صورت همزمان و از طریق ارتباط زنده تصویری برگزار شد، دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی بهره برداری از این پروژه ها را بزرگترین مراسم افتتاح در تاریخ نظام سلامت دانست و عنوان کرد: همکاران ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی، شهید رییسی را فرمانده خود می دانستند و به صورت شبانه روزی در این دولت کار کردند تا در این مدت کوتاه حجم وسیعی از پروژه های سلامت افتتاح شود.
شایان ذکراست همزمان با این مراسم کشوری 46 پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور رییس دانشگاه، معاونین و مدیران ستادی، با اعتباری بالغ بر 1049.5 میلیارد تومان مورد افتتاح قرار گرفت.
گفتنی است در حاشیه آیین بهره برداری از 678 پروژه سلامت، نمایشگاه «یادگار ابراهیم» شامل معرفی پروژه ها  و دستاوردهای حوزه نظام سلامت برگزار شد که مورد بازدید دکتر مخبر و بازدید کنندگان قرار گرفت.
پروژه های سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح جداول زیر می باشد:

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)