رفتن به محتوای اصلی
x

نشست معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با نمایندگان انجمن های داروسازان استان

پنج شنبه بیستم اردیبهشت ماه، جلسه ای با حضور دکتر سید حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، رییس و معاون غذا و داروی دانشگاه، جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان استان و نمایندگان داروسازان عضو سازمان نظام پزشکی استان برگزار شد.

در این نشست مسائل وچالش های جامعه داروسازان، مطالبات داروسازان از سازمان های بیمه گر و دغدغه آنها در خصوص سکوهای اینترنتی توزیع و عرضه دارو و نیز ارتقای ارائه خدمات دارویی بهینه به آحاد جامعه مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 113)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 870)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 432)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 638)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 166)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderInIsolation() (Line: 526)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 490)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 395)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 343)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 66)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 715)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)