رفتن به محتوای اصلی
x

تمدید تفاهم نامه واسپاری اجرای ارزیابی و اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاونت آموزشی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور با توجه به همکاری مسئولانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای برنامه ارزیابی و اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، تفاهم نامه واسپاری اجرای ارزیابی و اعتبار بخشی موسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور را به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت 2 سال و تا پایان سال 1404 تمدید نمود.

شایان ذکر است این تفاهم نامه بصورت "تخصیص اعتبار به دانشگاه مجری جهت پرداخت حق الزحمه ارزیابی"، به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار گردیده است.