رفتن به محتوای اصلی
x

حضور رئیس دانشگاه در برنامه بازدید مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان از دانشکده دندانپزشکی

دوشنبه سوم اردیبهشت ماه، رئیس دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه، خیرین حوزه سلامت، اساتید و مسئولین دانشکده دندانپزشکی در جلسه ای که در دانشکده دندانپزشکی برگزار شده بود شرکت نمودند.
در این نشست که به منظور آشنایی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان با فعالیت های درمانی، آموزشی و عمرانی دانشکده برگزار گردید، رئیس دانشکده دندانپزشکی به ارائه گزارش فعالیت های دانشکده و برنامه های در دست اقدام و فعالیت های خیرین در حوزه های عمرانی و درمانی در دانشکده پرداخت.

در ادامه رئیس دانشگاه ضمن تبریک هفته سلامت از مساعدت های بی دریغ و مستمر خیرین حوزه سلامت قدردانی نموده و با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و پژوهش به عنوان یکی از ارکان اصلی در امر توسعه، بهبود و ارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی، خواستار ایجاد هم افزایی همه جانبه و جلب مشارکت خیرین گرامی در بخش آموزش و پژوهش از جمله توسعه دانشکده دندانپزشکی شدند.
شایان ذکر است در پایان این نشست از حسن نیت و زحمات خیر گرانمایه جناب آقای مهندس سعید محکم کار با اهدای لوح سپاس تجلیل بعمل آمد.