رفتن به محتوای اصلی
x

نشست چهار ساعته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور

روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه، نشست هم‌اندیشی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از معاونین وزارت متبوع و جمعی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه روسای دانشگاههای علوم پزشکی به بیان چالشها و مشکلات دانشگاهها به خصوص در حوزه بودجه و کمبود اعتبارات، ناکافی بودن تعرفه های نظام سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است رئیس سازمان برنامه بودجه کشور قول مساعد و پیگیری در خصوص رفع مشکلات موجود دانشگاههای علوم پزشکی را صادر نمودند.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 113)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 870)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 432)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 638)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 166)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderInIsolation() (Line: 526)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 490)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 395)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 343)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 66)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 715)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)