رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار شد

سه‌شنبه بیست و دوم اسفندماه، جلسه کارگروه اجتماعی استان با عنوان سلامت و امنیت غذایی استان با حضور  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، رییس دانشگاه، معاونین بهداشت و غذا و دارو دانشگاه و جمعی از اعضای این کارگروه در محل سالن جلسات استانداری اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای محمدرضا جان‌نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان طی سخنانی اظهار نمود: در دوگانگی میان سلامت و دیگر موضوعات، سلامت در اولویت است.

ایشان در این جلسه به صورت ویژه به مبحث سلامت و امنیت غذایی استان پرداخت و اشاره نمود: در حوزه رعایت بهداشت، مردم بهترین ناظر هستند اما ضروری است استانداردها برای مردم تبیین و تشریح شوند.

در این جلسه دکتر شیرانی رییس دانشگاه گزارشی از اجرای موفق طرح غربالگری پویش ملی سلامت در سطح استان ارایه نمود.

گفتنی است معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری از زحمات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای این مهم تقدیر و تشکر نمود.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)