رفتن به محتوای اصلی
x

کسب رتبه برتر توسط دانشگاه در اولین دوره پایش و ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی و رفاهی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

بر اساس اولین دوره پایش و ارزیابی علمکرد حوزه پشتیبانی و رفاهی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با محوریت "زنجیره تامین کالا و خدمات"، واحد خدمات و امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در بین بیش از 60 دانشگاه علوم پزشکی کشور گردید.

گفتنی است در همایش مدیران امور پشتیبانی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که 24 بهمن ماه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، رییس مرکز تحول اداری و مدیر کل امور پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز همایش های شهید رجایی تهران برگزار شد، از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کسب مقام برتر و امتیاز عالی در پایش کشوری امور پشتیبانی در چهار حوزه (قراردادها، تدارکات، انبار و خدمات عمومی) با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل بعمل آمد.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)