رفتن به محتوای اصلی
x

بهسازی ساختمان دانشکده پیراپزشکی و ساختمان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی

روز دوشنبه ۷ اسفند ماه با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، روسای دانشکده های پزشکی و  پیراپزشکی جمعی از اعضاء هیات رئیسه دانشکده پزشکی، اساتید، دانشجویان و کارکنان، محل جدید دانشکده پیراپزشکی و ساختمانهای حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده، همچنین واحد تریای دانشکده پزشکی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.