رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون استخدام پیمانی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شرق اصفهان برگزار شد

13بهمن ماه، آزمون استخدام پیمانی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شرق اصفهان( جرقویه، ورزنه، کوهپایه و هرند) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این آزمون حدود 500 نفر از داوطلبان رشته های شغلی بهداشت، درمان و پشتیبانی به رقابت پرداختند که از این تعداد بالغ بر 110 نفر پس از طی مراحل قانونی استخدام خواهند شد .گفتنی است رئیس دانشگاه، جمعی از معاونین و مدیران ستاد دانشگاه در حین برگزاری آزمون از روند اجرای آن بازدید به عمل آوردند.