رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه خدمات دندانپزشکی گروه سیارجامعه نگر دانشکده دندانپزشکی درمنطقه حصه

گروه سیار جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه با مشارکت 50 نفر از اساتید، دستیاران و 100نفر از دانشجویان ترم آخر، 24دی ماه تا 4بهمن ماه بمنظور ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم مناطق حاشیه اصفهان، به حصه اعزام گردیدند.

 در طول این مدت 10 روزه،  573 بیمار بی بضاعت، مورد معاینه و درمان دندانپزشکی به صورت رایگان قرار گرفتند که استقبال و رضایت مردم محروم این منطقه را نیز در پی داشت.