رفتن به محتوای اصلی
x

پایان مرحله سوم طرح تهیه گایدلاین تشخیص، مدیریت و درمان سندروم حاد کرونر( ACS)

 طرح تهیه راهنمای طبابت (گایدلاین) تشخیص، مدیریت و درمان سندروم حاد کرونر(ACS)  که به سفارش دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت و با هدف بهینه سازی مراقبت از بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونر در خرداد ماه 1400 آغاز گردیده بود، از فروردین ماهِ سال جاری وارد مرحله سوم اجرایی خود شد و در آبان ماه به اتمام رسید.

این طرح دارای سه مرحله عملیاتی بود:

مرحله اول، طراحی سؤالات PICO،  که از خرداد تا مهر 1400 انجام گردید و حاصل آن تهیه 13 سؤال PICO بود.

مرحله دوم، مرور نظام مند که از آذر 1400 تا اسفند 1401 انجام شد و به روز ترین شواهد و مستندات مرتبط با سؤالات PICO  توسط یک گروه مستقل استخراج و رتبه بندیGrading) ) شد.

مرحله سوم، تبدیل شواهد به توصیه ها، که از  فروردین سال جاری (1402) آغاز شد  و پس از برگزاری 25 جلسه آنلاین هفتگی، در آبانماه به اتمام رسید.

در جلسات مرحله سوم طرح، اعضای گروه تهیه گایدلاین که از متخصصین و محققین دانشگاه های مختلف کشور و انجمن های علمی بودند، بر اساس شواهد به دست آمده در مرحله دوم، توصیه ها را تهیه و تنظیم و سپس رتبه بندی نمودند. پس از تدوین گزارش گایدلاین، این گزارش توسط گروه ارزیابی خارجی مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت و در نهایت بعد از انجام اصلاحات، جهت تأیید و ابلاغ به کلیه دانشگاه ها، به وزارت متبوع ارسال خواهد شد.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)