رفتن به محتوای اصلی
x

اهداي عضو جوان مرگ مغزی، به یک بيمار نيازمند پيوند، زندگی دوباره بخشید

اهداي عضو حبیب فتحیان دستگردی که براثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به یک بيمار نيازمند پيوند، زندگی دوباره بخشید.

دكتر مریم خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، گفت: مرحوم حبیب فتحیان دستگردی 47ساله، كه بر اثر خونريزي مغزي، در بیمارستان شهید آیت الله اشرفی خمینی شهر بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده ایثارگر و انسان دوستش و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي، به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل و صبح روز شنبه سیزدهم آبان ماه در اتاق عمل الکتیو اين مرکز تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

شایان ذکر است کبد اهدایی مرحوم حبیب فتحیان دستگردی به شیراز منتقل و روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه به یک بیمار با نارسایی کبد با موفقیت پیوند شد.