رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه افتتاحیه برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه

شنبه 6 آبان ماه، جلسه افتتاحیه برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها و برخی از مدیران دانشگاه، ارزیابان کلان منطقه 3  و کلان منطقه 10 کشوری در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، طی سخنانی به اهمیت برنامه اعتبار بخشی موسسه ای و اهداف والای دانشگاه و نیز ارتقاء سطح علمی، اشاره نمود و در ادامه به بیان موفقیت های اخیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تمامی حوزه ها در سطح ملی و بین المللی پرداخت.

دکتر نیکو یمانی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در این جلسه به ارایه گزارش خود ارزیابی و معرفی دانشگاه در حوزه های مختلف: آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، هیات علمی و ... پرداخت و فرآیند اعتبار بخشی موسسه ای در دانشگاه را نیز تشریح نمود.

شایان ذکر است طی این اعتبار بخشی دو روزه، تیم دبیرخانه اعتبار بخشی موسسه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت های ستادی و دانشکده ها) بازدید بعمل آورده و بر اساس استانداردهای مصوبه ملی  در حیطه های مختلف ارزیابی صورت می گیرد.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)