رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  به مناسبت اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی مراسم بزرگداشتی با حضور رییس ، جمعی ازمعاونین و مدیران دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر جنگی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تبریک روز آمار ، گزارشی از عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در سال 1401 ارایه نمود .

در ادامه نیز سخنرانان در خصوص اهمیت آمار در مدیریت صحیح، گسترش فرهنگ آماری، شناسایی ایده های خلاقانه در استفاده از آمار و اطلاعات، مطالبی را بیان کردند. 

در پایان ضمن تقدیر از رابطین آماری بازنشسته، ازمنتخبین مسابقه ارائه ایده های برتر وکلیه رابطین آماری با اهدای جوایز و لوح یادبودی قدردانی شد.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)