رفتن به محتوای اصلی
x
پاسخ

در خصوص دانشجویان دوره پردیس خیر نیازی به انصراف برای شرکت در کنکور مجدد نمی باشد ولی دانشجویان دوره روزانه باید به دفترچه کنکور همان سال مراجعه و طبق دستورالعمل سازمان سنجش اقدام نمایند.

دسته بندی