رفتن به محتوای اصلی
x

نشست تقویت نظام شبکه و پزشکی خانواده: از مبانی تا عمل (۲)

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت با همکاری کمیته پژوهش های دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشست تقویت نظام شبکه و پزشکی خانواده: از مبانی تا عمل (۲) را برگزار می نماید.

سخنرانان:  دکتر علی اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت با موضوع : پزشکی خانواده: تجارب سایر کشورها و درس هایی برای ایران

- دکتر فرید ابوالحسنی عضو هیئت علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت با موضع : الزامات ایجاد تحول در شبکه با رویکرد پزشکی خانواده

-  دکتر محمد جواد کبیر عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور با موضوع : مبانی نظری و سیاستی پیاده سازی شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت: الزامات، بایدها و نبایدها

زمان:  دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵ تا ۱۸

مکان: تالار تعالی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

لینک مجازی: https://meet.mui.ac.ir/asraneh