رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی راه اندازی دوره آموزش فلوشیپ MS در مرکز جامع ام اس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

چهارشنبه ۱۵ دی ماه، به منظور ارزیابی و بررسی پتانسیل های موجود جهت راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ام اس در مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان، جلسه و بازدیدی توسط هیات ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این مرکز برگزار شد.

در این بازدید که توسط هیات وزارت بهداشت متشکل از دکتر صحرائیان، دکتر فروغی پور و صفاری کارشناس دبیرخانه ی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع برای بررسی پتانسیل و امکانات بخش  ام اس انجام شد، مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان از سال آینده قادر خواهد بود نسبت به پذیرش دستیار فلوشیپ در رشته ام اس اقدام نماید.

همچنین طی بازدیدی که از بخش سرپایی و بستری بیماران ام اس هسته آنالیز کمی تصاویرMRI ، بخش توانبخشی مرکز کاشانی و بخش نوروسایکیاتری انجام گرفت با توجه به تعداد بیماران سطح علمی گروه و امکانات آموزشی، پژوهشی و درمانی موجود در مرکز توسط ارزیابان وزارت بهداشت بسیار مطلوب ارزیابی شد.

در این بازدید که جمعی از اعضای هیات علمی مرکز کاشانی نیز حضور داشتند، به لزوم تدوین برنامه مدون آموزشی و ارزشیابی دستیاران فلوشیپ ام اس تاکید شد.

گفتنی است گروه فوق تخصصی ام اس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متشکل از دکتر فرشته اشتری متخصص نورولوژی و استاد گروه مغز و اعصاب، دکتر شایگان نژاد متخصص نورولوژی و استاد گروه مغز و اعصاب و دکتر ایمان ادیبی فلوشیپ ام اس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

لازم به ذکر است با توجه به نتایج ارزیابی انجام گرفته گروه فوق تخصصی ام اس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین مرکز تربیت دستیار فلوشیپ ام اس در ایران خواهد بود، این موفقیت بزرگ را به اعضای گروه بیماریهای مغز و اعصاب، جامعه دانشگاهی علوم پزشکی استان اصفهان و کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی تبریک میگوئیم.