رفتن به محتوای اصلی
x

انتصابات

- انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه

- انتصاب مسئول نظارت بر ثبت سامانه و ارائه آمار مربوط به بیماری کووید-19

- انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی امین

- انتصاب رییس بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در امور مدیریت بیمارستانی

- انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان

- انتصاب رئیس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

- انتصاب سرپرست دانشکده پیراپزشکی

- انتصاب سرپرست دانشکده پیراپزشکی

- انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی

- ابقا مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

- انتصاب سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه

- انتصاب رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

- انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- انتصاب رییس دانشکده بهداشت

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه و رییس دبیرخانه دائمی هیات امنا

- انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در امور دانشگاه

- انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در امور دانشگاه

- انتصاب معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

- انتصاب رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه

- انتصاب رییس دانشکده دندانپزشکی

- انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در امور دندانپزشکی

- انتصاب رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه

- انتصاب سرپرست حراست دانشگاه

- انتصاب سخنگوی دانشگاه

- انتصاب رییس دانشکده علوم توانبخشی

- انتصاب معاون غذا و داروی دانشگاه

- انتصاب معاون درمان دانشگاه

- ابقاء رییس دانشکده فناوری های نوین

- انتصاب رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

- انتصاب رییس دانشکده پزشکی

- انتصاب معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

- ابقاء رییس مرکز آموزشی درمانی فیض

- ابقاء ریس مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

- انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

- ابقاء رییس مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)

- ابقاء رییس بیمارستان سیدالشهدا(ع)

- انتصاب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

- انتصاب مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه