رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب سرپرست مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س)

بر اساس حکمی از طرف دکتر شاهین شیرانی سرپرست دانشگاه، دکتر سید مجید شیرزادی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) منصوب شد.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر اطمینانی در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

متن این حکم به شرح زیر می باشد: