رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب سرپرست مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

بر اساس حکمی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر حمید محمد بیگی متخصص روانپزشکی به عنوان سرپرست مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی منصوب شد.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر امامی پارسا در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

متن این حکم به شرح زیر می باشد: