رفتن به محتوای اصلی
x

افزوده شدن ده دستگاه آمبولانس به ناوگان آمبولانس استان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای تامین عدالت در نظام سلامت و به منظور تجهیز و بروز رسانی ناوگان آمبولانس های استان اصفهان، ده دستگاه آمبولانس جدید را به  بیمارستان های استان اضافه نمود.

شایان ذکر است این آمبولانس ها با هزینه ای معادل 11 میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداری گردیده است.