رفتن به محتوای اصلی
x

دانشکده ها

دانشکده بهداشت

گروه بهداشت عمومی در سال ۱۳۴۷  در دانشکده پزشکی تاسیس و در سال۱۳۵۶، دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی در گروه بهداشت دانشکده پزشکی راه اندازی گردید.
مجوز تأسیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اسفندماه 1366 گرفته و کلنگ ساختمان جدید دانشکده آذرماه 1370 زده و بهره برداری رسمی از ساختمان جدید دانشکده در تابستان سال ۱۳۷۵توسط ریاست جمهوری وقت آغاز گردید.

سایت دانشکده بهداشت